Tjejjouren Iris stödchatt

Våra ideella jourtjejer har tystnadslöfte vilket innebär att du får vara helt anonym.

Vi har öppet vår stödchatt torsdagar mellan kl. 19:00-21:00.

Chatten är stängd

Kontakta tjejjouren

Vill du komma i kontakt med en jourtjej?

Förutom stödchatten kan du även maila tjejjouren.

Läs mer om våra arbetsgrupper

Tjejjouren Iris

Tjejjouren Iris är en del av Kvinnojouren Iris, vi består av ideella jourtjejer som stöttar tjejer och unga kvinnor som utsätts för alla former av våld och verkar för tjejers ökade rättigheter i samhället. Vi utbildar, informerar och skapar debatt om våld mot tjejer och arbetar förebyggande mot mäns och killars våld mot tjejer. Tjejjouren Iris verksamhet bygger på kunskap och erfarenhet från 1998.

Du kan söka stöd hos oss genom chatt, mail, telefon eller stödsamtal. Våra ideella jourtjejer har tystnadslöfte vilket innebär att du får vara helt anonym. Vi lyssnar på dig, tror på din berättelse och ifrågasätter dig aldrig. Våra ideella jourtjejer ger också stöd till tjejer som bor på kvinnojourens skyddade boende.