Behöver du hjälp?

Vi har en telefonjour som har öppet årets alla dagar och ett skyddat boende för kvinnor och barn som utsätts för våld. Vi erbjuder samtal och stöd till kvinnor och tjejer med utgångspunkt hjälp till självhjälp.

Kontakta kvinnojouren

Vill du komma i kontakt med en jourkvinna?

Kvinnojouren Iris personal finns tillgängliga mån-tors kl.08:30-16:30. och fredagar kl.8:30-15:00.

Vi har lunchstängt kl.12:00-13:00.

Vi har även en jourtelefon på samma telefonnummer som har öppet årets alla dagar mellan kl. 18:00-22:00.

Du kan även maila kvinnojouren

Läs mer om våra arbetsgrupper

Om Kvinnojouren Iris

Kvinnojouren Iris har funnits sedan 1981, vi är en feministisk ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi består av ideella jourtjejer och jourkvinnor som verkar för kvinnor, tjejer och barns ökade rättigheter i samhället och ger stöd och skydd till kvinnor, tjejer och barn som utsätts för olika former av mäns och killars våld.

Vi utbildar, informerar och skapar även debatt i samhället om våldet mot kvinnor och tjejer. Vi arbetar aktivt förebyggande mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer.

Kvinnojouren Iris tillhör Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Vi har en telefonjour som har öppet årets alla dagar och ett skyddat boende för kvinnor och barn som utsätts för våld. Vi erbjuder samtal och stöd till kvinnor och tjejer med utgångspunkt hjälp till självhjälp.

Vi har samtal med kvinnor och tjejer och ger stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård. När du kontaktar oss förblir du anonym, vi har ingen registrering på kvinnojouren.