Juridkjouren kan hjälpa med frågor som

  • Skilsmässa
  • Vårdnad och umgänge
  • Bodelning
  • Arvskifte och testamente
  • Äktenskapsförord
  • Rättshjälp

Läs mer om våra arbetsgrupper

Juridikjouren

Behöver du råd i juridisk fråga? Kontakta juridikjouren! Juridikjouren består av ideella jourtjejer med juridisk bakgrund och tjejer vid rättvetenskapsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Du får vara anonym när du kontaktar oss, du blir inte registrerad och rådgivningen är helt kostnadsfri.