Är du utsatt för våld?

Kom ihåg att det är aldrig är för sent att få stöd och samtal, mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Våld mot äldre kvinnor är osynligt och dolt och det är en mänsklig rättighet att leva utan våld.

Kontakta tantjouren

Vill du komma i kontakt med en jourkvinna?

Kvinnojouren Iris personal finns tillgängliga mån-tors 08:30-16:30.

Vi har även en jourtelefon på samma telefonnummer som har öppet årets alla dagar mellan kl. 18:00-22:00.

Du kan även maila tantjouren direkt:

Läs mer om våra arbetsgrupper

Tantjouren

Tantjouren finns i Luleå och ingår i Kvinnojouren Iris, vi är ideella jourkvinnor som har stor kunskap om våld mot kvinnor. Vi finns för äldre kvinnor som behöver någon att samtala med om att utsättas för våld.

Vi synliggör att även äldre kvinnor utsätts för våld. Vi erbjuder information, utbildning och samtal till yrkesgrupper som kommer i kontakt med äldre kvinnor.

Vi erbjuder stöd, samtal och skydd till kvinnor som utsätts för våld av sin partner, men även av andra i sin omgivning och vi ger stöd vid kontakt med myndigheter, sjukvård, vid polisanmälan och rättegång. Vi ger också information, utbildning och samtal till yrkesgrupper som kommer i kontakt med äldre kvinnor.

Våldet kan ta sig olika uttryck som fysiskt våld, kontroll och isolering, psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld, materiellt våld, försummelse och funktionshinder relaterat våld.