Vill du engagera dig?

Om du är intresserad av att engagera dig i vår förening och stödja kvinnor, tjejer och barn. Kontakta oss via mail eller telefon.

Läs mer om våra arbetsgrupper

Engagera dig i kvinnojouren Iris

Som jourkvinna stödjer du kvinnor, tjejer och barn som blivit utsatta för mäns våld. Du stödjer främst kvinnor, tjejer och barn som bor på vårt skyddade boende samt följer kvinnor vid besök hos myndigheter, polis eller sjukvård. Du förväntas även att stödja kvinnor och tjejer som är utsatta för våld genom vår jourtelefon som vi har öppet årets alla dagar under kvällstid. Jourkvinnorna i vår förening turas om att ansvara för jourtelefonen under kvällstid.

Som jourkvinna förväntas du förutom att stödja våldsutsatta kvinnor och tjejer engagera dig genom att delta i våra utbildningar, där du som jourkvinna eller jourtjej får fördjupad kunskap om mäns våld mot kvinnor och tjejer.

Våra arbetsgrupper

Om du är intresserad av att engagera dig i tjejjouren stödjer du unga tjejer genom vår stödchatt som vi har öppet på kvällstid samt stöd till tjejer genom mail, telefon samt fysiska möten. Som jourtjej stödjer du unga tjejer i samtal med skolan eller ungdomsmottagningen. Du förväntas även stödja tjejer som bor på vårt skyddade boende.

Om du är intresserad av att engagera dig i tantjouren stödjer du äldre kvinnor via samtal eller genom fysiska möten samt informerar om tantjourens stöd vid berörda arbetsplatser och myndigheter.

Om du är intresserad av att engagera dig i vår juridikjour krävs det att du tidigare har en juridisk bakgrund och kan genom din kunskap erbjuda juridiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och tjejer.

Vad som krävs av dig

För att bli ideell jourkvinna eller jourtjej i vår förening och engagera dig i någon av våra arbetsgrupper som nämnts ovan behöver du genomgå en grundutbildning i kvinnojourskunskap samt delta i våra fördjupningskvällar. När du genomgått grundutbildningen samt fördjupningskvällarna blir du erbjuden att bli jourkvinna och lämnar därmed tystnadslöfte. Tystnadslöftet innebär att du inte får berätta för någon om vem du möter på kvinnojouren.

Är du intresserad av att engagera dig i Kvinnojouren Iris?

Lämna dina uppgifter via mail eller telefon, så kontaktar vi dig inför kommande grundutbildning.