Tillbakablick - Projektet Viva

Tillbakablick - Projektet Viva

 Publicerad 23 juni 2021

Projektet Viva 2009-2010.

Kvinnojouren Iris genomför projektet Viva i samarbete med Handikapporganisationernas samarbetsorganisation, HSO, Kommunala handikapprådet i Luleå och ABF Norr Luleå.

Projektet syftar till att lyfta upp och uppmärksamma mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samt öka kunskapen om våldet hos myndigheter och personal som arbetar och kommer i kontakt med kvinnor med funktionsnedsättning. Ett kunskapsseminarium genomförs samt ett kvällsseminarium för allmänheten ”Dubbelt utsatt”. En utbildning hålls för personal som kommer i kontakt med kvinnor med funktionsnedsättning, däribland personal på gruppboenden, i dagverksamhet, mobila stödteam och på gymnasiesärskolan.

Resultaten av Projekt Viva är mycket positiva. Frågan om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning lyfts upp och blir synligt. Responsen från alla som kommit i kontakt med projektet är mycket positiv. Projekt Viva fortsätter i kommunerna i länet, men med länsföreningen som projektägare.