Tillbakablick - Projekt Tara

Tillbakablick - Projekt Tara

 Publicerad 23 juni 2021

2007–2008 samarbetar Kvinnojouren Iris och Rädda Barnen i Luleå i ett projekt om hedersrelaterat våld med projektbidrag från Länsstyrelsen i Norrbotten och Ungdomsstyrelsen. Projektet Tara har till syfte att öka kunskapen om hederskultur, förtryck och mänskliga rättigheter samt påverka till attitydförändring inom Luleå kommun. Projektledare är Carina Diaz som är anställd på Kvinnojouren Iris.

I projektet genomförs olika aktiviteter, såsom föreläsningar med diskussioner, utbildningar och en teaterföreställning, med totalt ca 800 deltagare. Vissa aktiviteter är riktade till olika målgrupper, andra inbjuds allmänheten till. Det blir stort intresse för att delta och få mer kunskap om hedersproblematiken, som många ställs inför på sina arbetsplatser. Projektet avslutas med en utbildningsdag "Samverkan om hedersrelaterat våld". Det är ett mycket lyckat projekt.

Ämnet hedersrelaterat våld och förtryck blir i hög grad aktuellt i Luleå kommun, både bland allmänheten och inom de myndigheter som är representerade i de olika aktiviteterna samt även genom medias uppmärksamhet av hela projektet.