Tillbakablick: Projekt Lilja

Tillbakablick: Projekt Lilja

 Publicerad 26 juli 2021

Vi deltar i ett nationellt projekt gällande stöd, skydd och säkert återvändande för kvinnor utsatta i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Projektet har sin utgångspunkt från ett nordiskt-baltiskt pilotprojekt som drivs av European Women ́s Lobby.

Eva Engman och Mildred Hedberg från Kvinnojouren Iris blir utsedda som projektledare. Jourkvinnor får utbildning för att arbeta med att ge stöd till kvinnor utsatta i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. De deltar även på seminarium om samverkan tillsammans med myndigheter och andra kvinnojourer.

Handlingsrutiner för kvinnojourer tas fram. En studieresa till Bryssel och EU-parlamentet genomförs i projektet i början av 2011, med deltagande från Kvinnojouren Iris.