Tillbakablick - Projekt Fruimport

Tillbakablick - Projekt Fruimport

 Publicerad 23 juni 2021

2010-2011

Kvinnojouren uppmärksammar redan på 90-talet att män från Norrbotten åker utomlands och hämtar en kvinna som de gifter sig med. Under 2000-talet kommer vi i kontakt med många kvinnor som är utsatta i fruimport, de flesta från länder i Sydostasien. Det förekommer ofta att kvinnor i fruimport utsätts för våld och kontaktar kvinnojouren. Kvinnorna har en svår situation och riskerar ofta att avvisas från Sverige när de bryter med mannen.

För att belysa situationen för kvinnor utsatta i fruimport skapas ett projekt med syfte att utveckla det stöd som kvinnojouren ger, samt öka kunskapen hos myndigheter. Utaiwan Nasai, som är jourkvinna, anställs för att arbeta med projektet. Hon har thailändsk bakgrund och talar thailändska. Hon blir under projekttiden kontaktad av totalt 43 olika kvinnor som är utsatta i fruimport. Utaiwan arbetar även med utåtriktad information och utbildning.

Thailändska ambassaden blir intresserad av kvinnojourens arbete för kvinnor i fruimport och arrangerar en hearing i Stadshuset i Luleå för att få ytterligare information om thailändska kvinnors situation.