Så här började det

Så här började det

 Publicerad 20 april 2021

Kvinnojoursrörelsen i Norrbotten växer fram ur Grupp 8, en lokal kvinnogrupp som var aktiv i Luleå. Efter ett antal möten mellan olika kvinnoorganisationer under 1980 startar kvinnojouren i Luleå upp sin verksamhet i mars 1981.

1981 får kvinnojouren sin första lokal på Mjölkudden, en lägenhet med tre rum bekostad av Luleå Kommun. Under samma tid finns även en expedition på Lulsundsgatan 17. Antalet medlemmar blir snabbt 70–80 kvinnor.

I början av 1982 får kvinnojouren en ny jourlägenhet på Rödkallens väg på Örnäset, en trångbodd lägenhet med 4 rum.

I april 1983 antas stadgarna och Luleå Kvinnojour bildas. Och namnet Kvinnojouren Iris? Det antas inte förrän 1991. Men mer om det vid ett senare tillfälle.