Modellen för kvinnojourer

Modellen för kvinnojourer

 Publicerad 20 april 2021

Kvinnojouren i Luleå startade upp sin verksamhet 1981. Själva konceptet med kvinnojourer kommer ursprungligen från England. Där öppnades ett kvinnohus redan 1971.