Månadens syster - Ulla Ölvebro

Månadens syster - Ulla Ölvebro

 Publicerad 13 juni 2021

Månadens syster- Ulla Ölvebro

Ulla Ölvebro, ledamot i socialnämnden, såg 1988 till att Kvinnojouren Iris fick nya och ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Som kommunalråd 1999 bidrog Ulla Ölvebro till att kvinnojouren i en akut situation fick kommunala medel till en anställd, vilket fortfarande betalas från kommunen.