Månadens syster - Sally Swärdh

Månadens syster - Sally Swärdh

 Publicerad 11 maj 2021

Sally Swärdh var ordförande i jouren 1995 – 1996. Hon målade kvinnojourens första logga och en banderoll som användes flitigt. Sally var en stark feminist och hade ett stort engagemang i kvinnojourens aktioner och kvinnokamp.