Månadens syster - Iris Stoltz

Månadens syster - Iris Stoltz

 Publicerad 20 april 2021

Iris Stoltz var en eldsjäl, en feminist och en mycket engagerad jourkvinna. Hon var en av dem som startade Luleå kvinnojour 1981.

När kvinnojouren fyllde 10 år 1991 antog jouren namnet Kvinnojouren Iris, efter Iris Stoltz. En av jourlägenheterna fick också namnet "I Stoltz".

Iris har betytt mycket för kvinnojourens verksamhet. Kvinnojouren Iris fortsätter den feministiska kampen för kvinnors och flickors rättigheter som Iris Stoltz påbörjade för 40 år sedan.