Månadens syster- Doris Marydotter

Månadens syster- Doris Marydotter

 Publicerad 26 juli 2021

Doris Marydotter (tidigare Josefsson), var med och ledde kvinnojourens kamp mot porren samt var med och bildade Folkaktionen mot pornografi 1985. Doris arbetade med MOOA-projektet 1995 – 1996, ett skolprojekt ”Mer omtanke och ansvar”. Genom projektet blev kvinnojourens kunskaper respekterade inom skolvärlden.