Månadens syster - Christina Sjödin

Månadens syster - Christina Sjödin

 Publicerad 20 april 2021

Under vårt jubileumsår kommer vi att uppmärksamma kvinnor som gjort avtryck i Kvinnojouren Iris historia, från 1981 till 2021. Detta är det första inlägget där vi hyllar månadens syster.

Christina Sjödin var den första anställda kvinnan i kvinnojouren. Hon var en av de som startade Luleå kvinnojour för 40 år sedan, och hon var anställd mellan 1981 och 1995. Christina arbetade med att informera om kvinnojouren ute i samhället. Hon var även engagerad i jourens verksamhet.

Christina arbetade aktivt med skolinformation och tog fram ett utbildningsmaterial för information i skolan som hon kallade "Våldet innanför hemmets dörr". Christina har betytt mycket för kvinnojourens verksamhet i begynnelsen.