Ett axplock från åren 01-11

Ett axplock från åren 01-11

 Publicerad 23 juni 2021

Under åren 01-11 präglas Kvinnojouren Iris av fortsatt aktivism med aktioner, protester och kampanjer för att förändra för kvinnor och tjejer i samhället. Kvinnojourens verksamhet med stöd och skydd till tjejer, kvinnor och barn utvecklas med en barnverksamhet och en juridikjour.

Tjejjourens verksamhet får ett uppsving med utåtriktade aktiviteter, nationellt samarbete och en anställning på tjejjouren. Kvinnojouren Iris är under dessa år även engagerade i flera större projekt, bland annat om kvinnor utsatta i prostitution, och om hedersrelaterat våld.