Ett axplock från åren 11-21.

Ett axplock från åren 11-21.

 Publicerad 29 juli 2021

Ett axplock från åren 11-21.

Stort fokus under decenniet är lagt på kunskapsspridning och påverkan. Under senare år läggs stor del av informationen ut på sociala medier om kvinnojourens verksamhet och om mäns våld mot kvinnor. Vår kvinnokamp driver vi vidare med att bland annat genomföra aktioner, demonstrationer och kampanjer.

Tantjouren startar Under hösten 2018 börjar en grupp äldre jourkvinnor att planera för att starta en tantjour i Kvinnojouren Iris med inriktning på att ge stöd till äldre kvinnor samt att arbeta för att synliggöra att även äldre kvinnor utsätts för våld av en partner, men även av andra i sin omgivning. Officiellt startar tantjouren 10 november 2019 med en pressträff, som ger rikstäckande spridning i media.

Metoo-rörelsen I Kvinnojouren Iris tar vi del av den enorma rörelsen som uppropen sätter igång. Det är kvinnors systerskap och sammanhållning som är stark och skakar om det patriarkala samhället. Så här startade kvinnojoursrörelsen på 70-talet och i Luleå 1981. Kvinnor berättade om sina upplevelser av mäns våld, trakasserier och övergrepp.

Vi välkomnar #metoo-uppropen, att tystnadskulturen äntligen bryts och sanningen kommer fram genom kvinnornas berättelser. Kvinnojouren får bekräftelse för vad vi kämpat för och synliggjort under alla år – mäns våld, sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor. Vi är inte förvånade, vi vet.

Kampanjen ”Hjälp till” Kampanjen som lanseras under 2020 är riktad till fastighetsbolag. Den handlar om att ringa polisen om våld misstänks förekomma i någon lägenhet i huset. Kampanjens material består av en folder och en affisch med information om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn samt att kvinnor med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp.