En tillbakablick: Trasdockans dag

En tillbakablick: Trasdockans dag

 Publicerad 26 juli 2021

Föreningen ”Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn”, ATSUB, startar 2003 manifestationen ”Trasdockans dag”, med syfte att belysa om våld och sexualbrott mot barn samt synliggöra hur verkligheten ser ut för utsatta barn i samhället.

En riksomfattande turné med en trasdocka arrangeras runt om i landet och trasdockorna sammanstrålar i Stockholm på ett arrangemang på Trasdockans dag. Kvinnojouren Iris deltar i denna Trasdocketurné under fem år med olika aktioner i Luleå i samarbete med föreningar, organisationer, politiska partier med flera. Trasdockan kommer upp till Luleå med flyg eller tåg. Den får hedersplatsen på manifestationen och sedan skickas trasdockan vidare till nästa ort i turnén, där den tas emot.

Bilden visar tidningsurklipp från några av trasdockeaktionerna i Luleå mellan 2003 och 2009.