DU KVINNA

DU KVINNA

 Publicerad 17 maj 2021

คุณผู้หญิง! คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกปลอดภัยในบ้านของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของคุณเอง คุณมีสิทธิ์ในเงินของคุณเอง คุณมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวตามใจคุณเอง คุณมีสิทธิ์ในการศึกษาและการทำงาน คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกดีและปลอดภัย เราพบผู้หญิงหลายคนที่พูดต่างภาษา ศูนย์พักพิงสตรี Iris (Kvinnojouren Iris) ให้บริการด้าน -สนทนาบำบัด -ที่พักชั่วคราวสำหรับสตรีและบุตร -ช่วยเหลือในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ คุณสามารถระบุตนเองเป็นบุคคลนิรนามได้ (ไม่เปิดเผยชื่อ) หากต้องการความช่วยเหลือ โทรหาเรา 0920-22 22 23