De första tio åren 1981–1991

De första tio åren 1981–1991

 Publicerad 27 april 2021

Kvinnojouren Iris fick sitt enkla telefonnummer 0920-222223, vilket vi har kvar än idag. Anställda svarade i telefon på dagtid och medlemmar på kvällstid. De 80 medlemmarna var indelade i 4 mindre grupper och hade möten två gånger i månaden. På helgerna sov medlemmar på jouren och svarade i telefon samt tog emot kvinnor.

Medlemmar deltog i studiecirklar om våld mot kvinnor. Under 80-talet arrangerades också många informationstillfällen för att nå ut till allmänheten. 1986 genomfördes bland annat en tyst demonstration, ”Rör inte min syster”, genom Luleå. Våra kunskaper möttes positivt och med stor respekt i samhället.

På årsmötet 1991 antog kvinnojouren sitt nya namn Kvinnojouren Iris, efter Iris Stoltz. Sally Swärdh, medlem och styrelseledamot, tecknade en logga med blomman Iris i ett kvinnomärke.