Åren 1991-2001

Åren 1991-2001

 Publicerad 20 maj 2021

Ett axplock från åren 91-01.


90-talet präglas av nya kunskaper om mäns våld mot kvinnor. En stor händelse för Kvinnojouren Iris under 90-talet är när feminism förs in i stadgarna under ett årsmöte. Kvinnojouren Iris deltar i både lokala och internationella projekt och blir erkänd och respekterad både i Sverige och i andra länder.


År 2000 arrangerar Luleå Kommun en ceremoni i Stadshuset med anledning av millennieskiftet. Kvinnojouren Iris lägger ner bland annat Kvinnofridspropositionen 1998 och olika feministiska tidningar i Millenniearken. När arken öppnas år 3000 är förhoppningen att vi ska kunna ge en bild av den kvinnokamp som fördes i Sverige år 2000.


Under senare delen av 90-talet startar tjejjourer upp i hela landet. 1998 startar Tjejjouren Amanda upp som ett projekt i Kvinnojouren Iris. Tjejjouren Amanda har en egen jourtelefon och folder. Tjejjouren Amanda ordnar bland annat tjejgrupper, studiecirklar för nya jourtjejer, feministiskt självförsvar och tjejkafé.